Cenové hladiny

Cena spoplatnených služieb sa môže pohybovať v rozmedzí 0,15 - 20 €. Na jedného zákazníka (mobilné číslo) je stanovený maximálny mesačný limit 150 € vrátane DPH. Partner môže súčasne využívať viaceré cenové hladiny, ale nemôže vytvárať nové ceny ich kombináciou.

Podporované cenové hladiny (s DPH)
Cenový rozsah Najmenšie členenie Počet hladín
0,15 - 1,10 € 0,05 € 20 hladín
1,10 - 20,00 € 0,10 € 190 hladín

Menu