O službe

O službe Ak chcete jednoduchým spôsobom spoplatniť vaše služby a produkty, využite PlatbaMobilom.sk. Moderný systém mikroplatieb pomocou SMS správ umožní jednoduché spoplatnenie vašich služieb/produktov a pohodlné platby pre vašich zákazníkov.

Nie sú potrebné platobné karty, či bankové prevody. Platba je otázkou niekoľkých sekúnd a spoplatnenej SMS správy. Vy ako aj zákazník si všetky transakcie môžete kontrolovať v prehľadnom web rozhraní. Implementácia systému PlatbaMobilom.sk je jednoduchá a neplatíte žiadne zriaďovacie poplatky.
Z každej platby získate 75 % bez ohľadu na výšku platby.


Ako prebieha platba

Ako prebieha platba Platba je realizovaná zaslaním určeného SMS kódu na skrátené číslo 8866. Systém umožňuje online aj offline platby. Platba prebieha okamžite a je zabezpečená bezpečnostným protokolom a podpisom. Viac o komunikačnom protokole a implementácii nájdete v technickej príručke.


Čo môže byť spoplatnené

Čo môže byť spoplatnené Služba PlatbaMobilom.sk je určená pre služby tzv. “nemobilného obsahu“, t.j. všetky tovary a služby, ktoré nekončia na mobilnom telefóne. Prostredníctvom služby je možné zaplatiť napríklad za inzerciu, hudbu, webhosting atď. Nie je možné platiť za mobilný obsah, ako napríklad SMS obrázky, zvonenia atď. Služby a tovary je možné spoplatniť v rozpätí 0,15 – 20,00 € vrátane DPH v preddefinovaných cenových hladinách. Mesačný limit platieb na jedného zákazníka (mobilné číslo) je 150 € vrátane DPH.


Možnosti využitia služby

Služba umožňuje platby za služby a tovary v stanovených cenových hladinách. Spoplatnenie služieb, alebo tovarov podlieha schváleniu prevádzkovateľa.

  • Služby
    • predplatné, súbory na sťahovanie, hry/herné servery, webhosting, vstupenky, kupóny, softvér a pod.
  • Tovar
    • darčeky, knihy, časopisy, média CD/DVD

Začnite využívať platbu mobilom na vašich portáloch. Zaregistrujte sa a sprístupnite vašim zákazníkom moderný a jednoduchý spôsob platby.


Menu