Ukážka možností platieb

Systém PlatbaMobilom.sk v závislosti na požiadavkách partnera umožňuje využiť dva spôsoby platieb - online a offline (ukážka nižšie).Online platba

Online platba je vhodná na nasadenie do internetového obchodu. Jej princíp je používateľom dobre známy z platobných systémov bánk (Sporopay, TatraPay atď.).Príklad použitia online platby
Online platba je založená na presmerovaní zákazníka na platobný portál. Na ňom je zákazník informovaný o názve a cene služby a má k dispozícii náhodne vygenerovaný SMS kód na potvrdenie platby. Ak je kód doručený na číslo 8866 v požadovanom čase, zákazník zrealizoval platbu a je presmerovaný späť na web stránku obchodníka.Technická príručka pre online platbu [PDF]Offline platba

Offline platba je vhodná na rýchly prístup k obsahu/službe. Môže byť uskutočnená aj mimo online prostredia, napr. zakúpenie vstupenky na mieste konania podujatia.Príklad použitia offline platby

Offline platba je založená na zaslaní SMS s preddefinovaným kľúčovým slovom (napr. topuj), príp. doplneným o ďalšie parametre. Text SMS správy je ihneď po prijatí preposlaný do systému obchodníka, ktorý na základe kľúčového slova, resp. ďalších parametrov v SMS určí text a cenu odpovednej SMS (napr. Prístupový kód je LDKHS. Cena prístupu na 14 dní je 3 Eur).Technická príručka pre offline platbu [PDF]Porovnanie možností online a offline platieb


Možnosti Online platby Offline platby
Preferované použitie e-shop/veľký počet služieb, cenových hladín rýchly prístup k obsahu, službe/niekoľko variant obsahu, služby
Spôsob uskutočnenia platby na externej platobnej stránke PlatbaMobilom.sk (pevne stanovený postup platby) na stránke obchodníka/mimo online prostredia (viac spôsobov spoplatnenia/flexibilnejšie riešenie)
Tvar zasielaného SMS kódu náhodne generovaný 6-znakový kód kľúčové slovo podľa vlastného výberu od dĺžky 2 znaky, príp. ďalšie parametre
Podporované cenové hladiny 0,15–20 Eur
Možnosť súčasne použiť viaceré cenové hladiny áno
Predplácanie/opakovanie platieb nie áno
Tvar potvrdzujúcej SMS Text SMS je predvolený v tvare: „PlatbaMobilom.sk: Platba za popis v cene cena Eur prebehla uspesne…“

Meniť je možné časti cena a popis o maximálnej dĺžke 30 znakov.
Partner môže určiť celý text potvrdzujúcej SMS s dĺžkou 160 znakov.
Údaje dostupné pre systém partnera identifikátor platby, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie identifikátor platby, text zaslanej SMS, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie
Podiel partnera 75 %, vyplácaný mesačneMenu